SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลปากท่อ เปิดรับเภสัชกร , เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลปากท่อ เปิดรับเภสัชกร , เจ้าพนักงานเภสัชกรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลปากท่อ เปิดรับเภสัชกร , เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลปากท่อ เปิดรับเภสัชกร , เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลปากท่อ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,700.- บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 3,000.- บาท ค่าตอบแทน พ.ต.ส. 1,500.- บาท เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 5,000.- บาท เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
วุฒิการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,100.- บาท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 600.- บาท เงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ
ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติตำแหน่งนี้ได้

ผู้สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 032-281585 , 032-358258-9 ต่อ 203ลงวันที่ 23/02/2010 14:50:58
จำนวนผู้ชม 1481
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ