SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ฝ่ายปฏิบัติการด้านกัมมันตภาพรังสี รับสมัคร  ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ตำแหน่ง (วุฒิ วท.บ.เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์)
2. นักวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (วุฒิสาธารณสุขศาสตร์)
3. พนักงานขับรถ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป)

ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2553

ติดต่อ สอบถาม ฝ่ายปฏิบัติการด้านกัมมันตภาพรังสี โทร 02 951 0000 ต่อ 99224, 99227ลงวันที่ 23/02/2010 10:38:41
จำนวนผู้ชม 1617
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ