ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 7,940 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความรู้ ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ภาษาอังกฤษ หากพูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
- มีความรู้และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- มีความเต็มใจ / รักการบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. หลักฐานการสมัคร
- หลักฐานวุฒิการศึกษา และ/หรือ รายละเอียดผลการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 ใบ
- ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
- สำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
- ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ตามวันราชการ
ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 8028 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.dmh.go.th ทั้งนี้ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
กองแผนงาน อาคาร 3 ชั้น 4ลงวันที่ 23/02/2010 10:36:48
จำนวนผู้ชม 1060
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54446 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน