SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน บุคคลเข้ารับราชการ ตำแห่นง นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน บุคคลเข้ารับราชการ ตำแห่นง นักทรัพยากรบุคคล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.), ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกัน ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางบริหารัฐกิจ สาขานิติศาสตร์ ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทางบริหารภาครัฐและเอกชน
- เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ระดับปริญญาโท
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สศค. ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กทม.Tel.0 2273 9020 ต่อ 3154, 3139 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 22/02/2010 09:44:36
จำนวนผู้ชม 1484
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ