SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับวุฒิม.3 -ปวช

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับวุฒิม.3 -ปวช | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับวุฒิม.3 -ปวช, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับวุฒิม.3 -ปวช

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ จะดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม

1. พนักงานหอผู้ป่วย 5 อัตรา ให้ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,624 บาท

- วุฒิ ปวช. ทางพาณิชยการ ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 8 อัตรา ให้ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 5,842 บาท

- วุฒิ ม.3 ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3. พนักงานศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เพศชาย)

ให้ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 5,842 บาท

- วุฒิ ม.3 และอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันที่ยื่นใบสมัคร

- ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 รูป บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ใบแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ใบสำคัญทางทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ หมายเหตุ ผู้สมัครต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพในวันสมัครลงวันที่ 10/02/2010 08:06:52
จำนวนผู้ชม 2809
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ