SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด เปิดรับปวช.

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด เปิดรับปวช. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด เปิดรับปวช, ข้อมูลเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด เปิดรับปวช

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 6,090 บาท (หกพันเก้าสิบบาทถ้วน)

- วุฒิ ปวช. ทางการเงินการบัญชี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

- ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด (ภายในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2553 ในวัน เวลาราชการ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด

หลักสูตรในการสอบ
1. การสอบข้อเขียน
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์
- ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
- วิชาภาษาไทย
2. การสอบปฏิบัติ
3. การสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่สอบ
สอบในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด

ประกาศผลการสอบ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
ลงวันที่ 10/02/2010 08:05:08
จำนวนผู้ชม 1477
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ