SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัม รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัม รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัม รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัม รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัม 19 ม.3 ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 034-286214 มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวกรณีเร่งด่วน ตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐมปี 2553 จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 7940 บาท เอกพละศึกษา ตั้งแต่เริ่มทำสัญญา - 30 กันยายน 2553 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.สมัครและ สอบสัมภาษณ์
โดยประกาศผลเวลา 13.00 น.
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1.หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร และระเบียนการแสดงผลการเรียน
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
หลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ
6.เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
(ซึ่งโรงเรียนจะมีการลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมือ โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินกู้จากสำนักงบประมาณแล้ว โดยโรงเรียนสามารถยกเลิกการจัดหาได้ หากไม่ได้รับเงินกู้จากสำนักงบประมาณ)ลงวันที่ 08/02/2010 09:47:34
จำนวนผู้ชม 1828
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ