SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท วุฒิปริญญาตรี เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (เยื้องโรงพยาบาลรามาธิบดี ภายในบริเวณกระทรวงอุตสาหกรรม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 2 รูป

2. สำเนาใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง ว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร และหากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารไม่ครบ หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ถือว่าไม่มีสิทธิสมัครในครั้งนี้ลงวันที่ 04/02/2010 13:10:26
จำนวนผู้ชม 1631
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ