ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตราเงินเดือนละ 7,100 บาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
2. เป็น ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างอุปกรณ์การแพทย์ หรือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์การทหารมาแล้ว
4. มีความสามารถในการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้
6. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้ หรือนอกเวลาราชการได้

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โทรศัพท์ 053 - 944807) โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ
และสามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://www.finearts.cmu.ac.th/

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นประกอบการสมัครดังนี้.-
1. ใบสมัครพร้อมใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
2. เอกสารรับรองคุณวุฒิต้นฉบับและสำเนาพร้อม Transcript จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
6. สำเนาการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ง. วิธีการคัดเลือก
คณะวิจิตรศิลป์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ป้ายประกาศ ชั้น 2 คณะวิจิตรศิลป์
2. สอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าสอบปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553
4. สอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553


จ. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ป้ายปิดประกาศของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงวันที่ 01/02/2010 08:06:12
จำนวนผู้ชม 2357
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54730 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน