ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับอาจารย์, ผู้ดูแลจัดการฟาร์มพลังงาน

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับอาจารย์, ผู้ดูแลจัดการฟาร์มพลังงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยนครพนม รับอาจารย์, ผู้ดูแลจัดการฟาร์มพลังงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยนครพนม รับอาจารย์, ผู้ดูแลจัดการฟาร์มพลังงาน

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

1. อาจารย์ เงินเดือน 9,700 บาท สังกัดคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ถ้าหากเรียน แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์ในการสอนใน ระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. ผู้ดูแลจัดการฟาร์มพลังงาน เงินเดือน 7,940 บาท สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีความสามารถใน การปลูกพืช ดูแลและจัด การฟาร์มพืชและเก็บข้อมูล ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐาน MS Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการฟาร์มพืช หรือทำงานภาคสนามและสามารถ ทำงานภาคสนามได้ดี มีความรู้เรื่องการผลิตน้ำมันไบโอ ดีเซล ระบบปั๊มสูบน้ำ ระบบให้น้ำและระบบไฟฟ้าเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2553 ในวันเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 330 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร. 0-4251-2511, 0-4251-3729 ต่อ 122

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

- สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบ ปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ สำเนาใบรายงานผลการ ศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา สีดำ ขนาด 3x4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป ใบรับรองการร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ จากสถานศึกษา และใบรับรองประสบการณ์ใน กรณีที่ผ่านงานอื่นมาก่อน และหรือหลักฐานที่แสดงว่า มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือ สำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน คำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 25/01/2010 07:24:53
จำนวนผู้ชม 1972
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน