SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับอาจารย์,พนักงาน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับอาจารย์,พนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับอาจารย์,พนักงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับอาจารย์,พนักงาน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครบุคลากรร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสายอาจารย์ประจำ

• อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 อัตรา
• อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ) 2 อัตรา
• อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
• อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด 3 อัตรา
• อาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน 2 อัตรา
• อาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์ (ด่วน) 3 อัตรา
• อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 อัตรา
• อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ 8 อัตรา
• อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา
• อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีน (ด่วน) 1 อัตรา
• อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
• อาจารย์ประจำ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 อัตรา
• อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม 2 อัตรา
• อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 อัตรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสายสนับสนุนการศึกษา

• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 1 อัตรา
• นักวิชาการการเงิน 1 อัตรา
• นักวิชาการการศึกษา 1 อัตรา
• นักวิชาการการศึกษา แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 1 อัตรา
• นักวิชาการบัญชี 1 อัตรา
• นักวิชาการศึกษา แผนกประมวลผลและสารสนเทศ 1 อัตรา
• นักวิชาการศึกษา แผนกรับนักศึกษา 1 อัตรา
• นักวิชาการอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา
• บรรณารักษ์ (ภาษาจีน) 1 อัตรา
• พยาบาลเวชปฏิบัติ 1 อัตรา


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานไปที่
กองบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 18 / 18 ถ.บางนา–ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ1142 ,1143,1448
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2010 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 25/01/2010 07:23:05
จำนวนผู้ชม 2649
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ