SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 7,100 บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการพิมพ์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2553 ในวันราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- สำเนาประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผล การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณี ที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ลงวันที่ 21/01/2010 14:37:13
จำนวนผู้ชม 1667
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ