SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศรอ. เปิดรับเจ้าหน้าที่โครงการ

ศรอ. เปิดรับเจ้าหน้าที่โครงการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศรอ. เปิดรับเจ้าหน้าที่โครงการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ ศรอ. เปิดรับเจ้าหน้าที่โครงการ

ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สนับสนุนโดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ ภายใต้
กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายป้องกันเอดส์ และกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือและความเป็น
เจ้าของของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนากลไกที่ยั่งยืนในการป้องกันโรคเอดส์
จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000–30,000 บาท

1.หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจุดเด่น จุดอ่อน และช่องว่างในการป้องกันเอดส์ของประเทศเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนานวัตกรรม
2. วิเคราะห์ และจัดทำรายงานความก้าวหน้า จัดทำข้อสรุปของการดำเนินงานของโครงการ
เชิงวิชาการ และนำเสนองานต่อที่ประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการ
3. พัฒนารูปแบบ พัฒนาโครงการ และกิจกรรมป้องกันเอดส์ที่เป็นนวัตกรรม
4. พัฒนาแนวทาง และคู่มือในการดำเนินงาน เพื่อนำนวัตกรรมการป้องกันเอดส์สู่การปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม
5. จัดการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนจัดทำสรุปเชิงวิชาการ
และรายงานการประชุม
6. ติดต่อและประสานความร่วมมือ ตลอดจนให้การปรึกษาเพื่อสร้างสมรรถนะของหน่วยงาน
และองค์กร ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันเอดส์
7. ติดตามและประเมินผลนวัตกรรมการป้องกันเอดส์
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. สามารถดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการ วิเคราะห์ และจัดทำ
รายงานความก้าวหน้า จัดทำข้อสรุปของการดำเนินงานของโครงการเชิงวิชาการ
รวมทั้งนำเสนองานต่อที่ประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการ
4. สามารถเดินทางไปติดตามงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet และพิมพ์งานได้ดี
6. สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานเป็นทีม
7. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการและด้านการวิจัย
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครงาน
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและความรู้ ประสบการณ์อื่นๆ พร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. หลักฐานแสดงประวัติการทำงาน และผลงานที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ หรือหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานที่แสดงถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

4. การยื่นใบสมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ E-mail:cpm@preventhivaids.org ได้ตั้งแต่ วันที่ 14–27 มกราคม 2553 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัคร (จดหมาย) ได้ที่ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ (ศรอ.) เลขที่ 41 ซอยพิบูลย์วัฒนา 3 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์. 02-618-7192,02-618-3057,02-618-3095 โทรสาร. 02-618-5235

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

6. สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ที่ศูนย์ประสานงานฯ)
ลงวันที่ 18/01/2010 06:48:53
จำนวนผู้ชม 1303
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51821 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127966 คน