SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2552 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2552, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2552

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน ๙ ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา
๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา
๓. นักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
๔. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยุ - โทรทัศน์ จำนวน ๑ อัตรา
๕. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา
๖. นักวิชาการบรรณรักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
๗. นักวิชาการเทคโนโลยีก่อสร้าง จำนวน ๑ อัตรา
๘. นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
๙. นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา
๑๐. คนงาน จำนวน ๑ อัตรา (ปิดรับสมัคร ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครไดที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารเบญจมวัฏ (อาคาร ๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์
๐-๒๕๔๔-๘๐๐๐ ต่อ ๑๔๗๙ , ๐-๒๕๒๒-๖๖๒๓ และ www.pnru.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ลงวันที่ 07/01/2010 12:58:17
จำนวนผู้ชม 2532
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ