ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับนักวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับนักวิทยาศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับนักวิทยาศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับนักวิทยาศาสตร์

กลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ความละเอียดสูง โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

โครงการสร้างระบบตรวจจับและควบคุมระยะไกลสำหรับงานสิ่งแวดล้อม
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,440 บาท

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
อิเลคทรอนิกส์ หรือเครื่องกล เน้นระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. มีประสบการณ์ในการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ แบบ ARM 7 หรือ PIC หรือ MCS51
3. มีความรู้ด้านการออกแบบและสร้างระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ เช่น วงจร regulator วงจรขยาย
สัญญาณ วงจร optoelectronic เป็นต้น
4. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C ได้
5. มีความเข้าใจกลไกทางกลของหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ
6. สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในเกณฑ์ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างระบบตรวจจับและควบคุมระยะไกลสำหรับงานสิ่งแวดล้อมเป็น
โครงการระยะยาว 3 ปี (2553-2555) มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้
(Mobile Robotics Technology) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขอบเขตในการวัดของเซนเซอร์ที่ติดตั้งบนตัวของ
หุ่นยนต์ดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปแบบของ รถ เรือ หรือ อากาศยานประเภทต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์จะเป็นใน
รูปที่เป็นพลศาสตร์ (Dynamic) ซึ่งมีคุณค่าและมีข้อมูลเป็นที่ต้องการมากกว่าข้อมูลแบบเดิมที่วัดได้จากเซนเซอร์ที่
อยู่นิ่ง (Static) การบูรณาการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics Technology) เข้ากับเทคโนโลยีการวัด วิเคราะห์
ทดสอบรวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเวลาจริงจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเนื่องจากข้อมูลที่
ได้รับจะเป็นข้อมูลจริง ณ เวลาจริง และสามารถนำมาใช้ประกอบวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ทั้งที่สามารถคาด
เดาได้หรือไม่สามารถคาดเดาได้อย่างทันท่วงที โดยโครงการระยะเริ่มต้นจะเน้นเรื่องเรืออัตโนมัติควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วยพิกัด GPS สำหรับงานเก็บตัวอย่างน้ำ โดยระบบอัตโนมัติจะต้องสามารถเก็บหรือตรวจคุณภาพน้ำ
แบบ ณ จุด (In Situ) ที่สามารถเก็บข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลจากตำแหน่งที่วัดไปสู่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ
ได้แบบในเวลาจริง (Real Time) โดยผ่านทางระบบโทรมาตร ระบบตรวจวัดข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมจะถูกติดตั้งอยู่
บนหุ่นยนต์ในรูปของเรือคายัค

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร 0-2201-7073, 0-2201-7076



ลงวันที่ 04/01/2010 12:17:09
จำนวนผู้ชม 1401
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน



ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ






เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)



หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 08 ธันวาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53700 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128393 คน