ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันพระบรมราชชนก รับวุฒิปริญญาตรี - โท

สถาบันพระบรมราชชนก รับวุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันพระบรมราชชนก รับวุฒิปริญญาตรี - โท , ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันพระบรมราชชนก รับวุฒิปริญญาตรี - โท

สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 11,700 บาท วุฒิปริญญาโท 15,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิว เตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิว เตอร์ (มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมหรือดูแลระบบงานสารสนเทศ)

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ กลุ่มอำนวยการ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท 15,000 บาท

- วุฒิปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิว เตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิว เตอร์ (มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม หรือดูแลระบบสารสนเทศ)

3. นักทรัพยากรบุคคล (เฉพาะเพศชาย) งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ อัตราเงินเดือน 10,490 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์

4. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ อัตราเงินเดือน 11,700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาภาษาอังกฤษ

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท 11,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชาที่ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ยกเว้น สาขาบริหารธุรกิจ

ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 8 โทร. 0-2590-1919, 0-2591-8620 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

6. ใบรับรองแพทย์ลงวันที่ 28/12/2009 11:28:07
จำนวนผู้ชม 2157
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน