SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาโท

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาโท

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ศูนย์ข้อมูลและต้นทุน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 4 ขั้น 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือการจัดการสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โดยต้องศึกษาวิชาด้านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน การวิเคราะห์และพัฒนาโครงการ การติดตามและการประเมินผลไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท)

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2517-2533)

2. พนักงานเปล ฝ่ายการพยาบาล 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 5,080 บาท

- วุฒิ ป.6-ม.6

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2522-2533)

3. นักการภารโรง ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม อัตราเงินเดือน 5,080 บาท

- วุฒิ ป.6-ม.6

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2522-2533)

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหาร ประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533)

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 กลุ่มงานทบทวนการใช้ทรัพยากร ศูนย์ประกันสุขภาพ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหาร ประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2517-2533)

6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) หน่วยพิธีการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,100 บาท

- วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน การบัญชี หรือการตลาด

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533)

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Excel, MS Word ได้เป็นอย่างดี

- การค้ำประกัน (ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง)

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ฝ่ายผู้ป่วยนอก

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสถิติ

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533)

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

- หนังสือรับรองความประพฤติ หรือประสบ การณ์การทำงาน โดยมีบุคคลรับรองจำนวน 3 ท่าน

8. พยาบาล 3 ฝ่ายการพยาบาล อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท

- วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบโรคศิลปะ

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2517-2533) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

9. ผู้ช่วยนักโภชนาการ 2 ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท

- วุฒิ ปวส. คหกรรมศาสตร์ ทางด้านอาหารและโภชนาการ

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2517-2533)

10. เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 ฝ่ายการพยาบาล 8 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 5,080 บาท

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)

- อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2522-2533)

สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภา กาชาดไทย โทร. 0-2256-4350, 0-2256-4408 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552ลงวันที่ 24/12/2009 12:57:21
จำนวนผู้ชม 1386
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ