SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเศรษฐกร, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเศรษฐกร, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเศรษฐกร, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเศรษฐกร, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1. ตำแหน่งเศรษฐกร

- วุฒิปริญญาโท ในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

- วุฒิ ปวช. ทางคอมพิวเตอร์ พาณิชยการ บริหารธุรกิจ สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้เป็นอย่างดี

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานเลขานุการกรม สนง.เศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website ของ สนง.เศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทางจดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซ.อารีย์ สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552

หลักฐานและเอกสารที่ใช้สมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาประกาศ นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจะต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร

3. สำเนาประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาหลักฐาน อื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกัน)ลงวันที่ 24/12/2009 12:53:52
จำนวนผู้ชม 1370
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ