ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอน ครั้งที่ 12/2552

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีที่รับปริญญาบัตรแล้วให้ใช้ปริญญาบัตร ถ้ายังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง)
5 ใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
6 ใบสำคัญทางทหาร (เพศชาย) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
8 หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)
9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
(ในวันสมัครและวันเข้ารับการสอบโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง)ลงวันที่ 18/12/2009 04:09:17
จำนวนผู้ชม 1181
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54742 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน