ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อพวช. รับสมัครอาสาสมัคร

อพวช. รับสมัครอาสาสมัคร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อพวช. รับสมัครอาสาสมัคร, ข้อมูลเกี่ยวกับ อพวช. รับสมัครอาสาสมัคร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานใน งานถนนสายวิทยาศาสตร์รับงานวันเด็กแห่งชาติปี 2553 ในวันที่ 6-9 มกราคม 2553 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี ถ.โยธี เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เกิดความสนใจในวิทยา ศาสตร์ โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม นิทรรศการ งานประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุน หากสนใจขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานกับเราได้

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

1. วันฝึกอบรมและเตรียมงาน วันที่ 5 มกราคม 2553

2. วันปฏิบัติงานจริง วันที่ 6-9 มกราคม 2553

คุณสมบัติทั่วไป

1. นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว (ทุกสาขาวิชา) หากศึกษาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ หรือการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

3. มาปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 2 วันขึ้นไป (ในระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2553)

เอกสารในการสมัคร

1. สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา (กรณีศึกษาอยู่)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. ใบแสดงวุฒิการศึกษา ณ ปัจจุบัน

5. ใบรับรองของผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษาอยู่ (ตามแบบฟอร์มในใบสมัครงาน)

การยื่นใบสมัคร

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี

- ทางไปรษณีย์ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยา ศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nsm.or.th/

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองอาสาสมัคร สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช.เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2577-9999 ต่อ 1876 โทรสาร 0-2577-9900 http://www.nsm.or.th/ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2552
ลงวันที่ 18/12/2009 04:06:44
จำนวนผู้ชม 1905
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน