SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับนักวิชาการพาณิชย์บริหารทั่วไป

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับนักวิชาการพาณิชย์บริหารทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับนักวิชาการพาณิชย์บริหารทั่วไป , เปิดรับสมัครงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับนักวิชาการพาณิชย์บริหารทั่วไป , เปิดรับสมัครงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์บริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ต้นฉบับพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 15/12/2009 04:37:37
จำนวนผู้ชม 1704
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ