SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สำนักงานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ , เปิดรับสมัครงาน สำนักงานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ , เปิดรับสมัครงาน สำนักงานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สำนักงานโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโครงการป้องกันในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี (PR 3/BMA3)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาด้านสาธารณสุข หรือจิตวิทยา/การให้การปรึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากไม่จบปริญญาโท เว้นแต่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่กำหนด อาจจะได้รับการพิจารณา)

- มีความสามารถและทักษะการสื่อสารและการประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน ทั้งระบบส่วนกลางและพื้นที่

- มีทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัย ได้แก่ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน

- มีความสามารถบริหารโครงการ วางแผนโครงการ และการประเมินผลโครงการ

- มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ Word, Excels, PowerPoint, Internet

ความสามารถเฉพาะ

- มีความรู้และมีประสบการณ์การทำงานด้าน HIV/AIDS ในหน่วยงานด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3-5 ปี

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

ค่าตอบแทนเดือนละ 20,000-25,000 บาท

ระยะเวลาการทำงาน มกราคม-สิงหาคม 2552

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2590-3325 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552ลงวันที่ 15/12/2009 04:36:42
จำนวนผู้ชม 1941
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ