ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมควบคุมมลพิษ รับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ รับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมควบคุมมลพิษ รับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมควบคุมมลพิษ รับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย 3 อัตรา ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าในปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง-วันที่ 30 กันยายน 2555 และจะนำผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง

สนใจ รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.pcd.go.th หัวข้อ "รับสมัครพนักงานราชการ" หรือ http://job.pcd.go.th

- กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

- ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2-14 ธันวาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว

เงื่อนไขในการสมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้านก็ได้

- ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการสอบด้านละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ด้านละ 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)

เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบตามข้อดังกล่าวแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นลงวันที่ 11/12/2009 14:24:49
จำนวนผู้ชม 1551
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน