ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว รับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว รับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว รับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว รับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว มีความประสงค์จ้างเหมา
บุคคลภายนอก ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,000 บาท

เพื่อทำหน้าที่ประสานงานด้านการอนุมัติตัวบุคคล การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การดูงานของ
ชาวต่างประเทศ การแปลเอกสารทางวิชาการ สนธิสัญญา การประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ และ
หน่วยงานภาคราชการ อาทิ สำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงบประมาณ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นต้น และสารสนเทศด้านต่างประเทศของกรมการข้าว
และกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ รวมทั้ง ข้อมูลการเจรจาความร่วมมือและการค้าระหว่างประเทศ
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ โท จากสถาบันที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
3. มีความรู้ และทักษะระดับดีในภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอื่นๆ
5. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
6. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 - 15 ธันวาคม 2552 .

โดยขอให้ส่งประวัติส่วนบุคคล หลักฐานการศึกษา ใบรับรองแพทย์ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน จำนวน 1 รูป และ
เอกสารอื่นๆ ถ้ามี อาทิ หนังสือรับรอง เป็นต้น
ทางไปรษณีย์ มายังกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 22 ธันวาคม 2552

สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 1 และ2 ของเดือนมกราคม 2553

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2553

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553ลงวันที่ 08/12/2009 12:00:06
จำนวนผู้ชม 1339
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54581 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน