SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศ.ศ.ป. รับผู้ตรวจสอบภายใน

ศ.ศ.ป. รับผู้ตรวจสอบภายใน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศ.ศ.ป. รับผู้ตรวจสอบภายใน , ข้อมูลเกี่ยวกับ ศ.ศ.ป. รับผู้ตรวจสอบภายใน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เป็นองค์การมหาชน มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการผู้ร่วมงานดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 35 ปีขึ้นไป

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบัญชี การเงิน

- มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ตามแนวทางของมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปไม่น้อยกว่า 5 ปี

- หากผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐหรือจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งในและต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถวางแผนงานและดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง

- สามารถวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในแต่ละระบบงานสำคัญขององค์การตามแบบ COSO หรือ COSO-ERM ได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

- มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับ ศ.ศ.ป.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจสอบถามและส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย เงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 59 ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทร. 0-3536-7054-7 ต่อ 1312 โทรสาร 0-3536-7051 www.sacict.net หรือทาง E-mail: porntipi@sacict.net (ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2552) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ลงวันที่ 02/12/2009 13:50:32
จำนวนผู้ชม 1378
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ