SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. บรรณารักษ์ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

2. พนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือน 5,080 บาท

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น

3. สถาปนิก อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถา ปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโน โลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีความรู้ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีความสามารถในการบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เนื้อหาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโน โลยีสารสนเทศ

- มีความรู้ ทักษะทางด้านการพัฒนา ออกแบบ เว็บไซต์ การจัดทำข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

6. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโน โลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา

- มีความรู้ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC และ Macintosh

- มีความรู้พื้นฐานด้านระบบการจัดการเครือข่าย

- มีความรู้พื้นฐานในโปรแกรมด้านงานออกแบบ เช่น Adobe Illustrator, Photoshop, In Design, DreamWeaver, Flash

7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน 5,760 บาท

- วุฒิ ปวช. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

8. นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีมนุษย สัมพันธ์ดี

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มพัฒนระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 เลขที่ 172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.dru.ac.th

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

- หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

- หากเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหารมาแสดงด้วย

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

ผู้สมัครสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-2890-1801 ต่อ 4020-1 สายตรง 0-2465-9777 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.dru.ac.thลงวันที่ 01/12/2009 15:30:53
จำนวนผู้ชม 1700
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ