ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร ช่างเทคนิค : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

รับสมัคร ช่างเทคนิค : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร ช่างเทคนิค ,รับสมัครงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร ช่างเทคนิค ,รับสมัครงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง

ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ก. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปวส. ด้านเครื่องกล เครื่องกลโรงงาน เทคโนโลยีการผลิต

3. มีประสบการณ์ในด้านงานสร้างหรือพัฒนาชิ้นส่วนทางกล ซึ่งตรงตามลักษณะงานที่ต้องการอย่างน้อย 2 ปี

4. ถ้ามีความสามารถและประสบการณ์ในด้านงานกลึง งานเชื่อม งานกัด และใช้โปรแกรม AutoCAD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรับผิดชอบงานเฉพาะได้

6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้โดย :-

1. ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นการสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

2. ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบันพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้อ 1

3. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th และส่งพร้อมหลักฐานการสมัครที่อีเมล์: personnel@narit.or.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ อนึ่ง สถาบันจะพิจารณารับใบสมัครของผู้สมัครทางไปรษณีย์โดยถือวันที่สถาบันได้รับเอกสารตามกำหนดดังกล่าวเท่านั้น

ค. เอกสารหลักฐาน

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อม transcript จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป

6. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ชุด

7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด

8. หนังสือผ่านงานและหลักฐานแสดงรายได้ครั้งหลังสุด จำนวน 1 ชุด

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ www.narit.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-225-571 ต่อ 17


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 25/11/2009 14:46:01
จำนวนผู้ชม 1239
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54253 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128435 คน