ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร นักพัฒนาการกีฬา : สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

รับสมัคร นักพัฒนาการกีฬา : สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร นักพัฒนาการกีฬา ,รับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร นักพัฒนาการกีฬา ,รับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รับบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ เงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาชีวกลศาสตร์ทางการศึกษา สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา

- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.

ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ในวันราชการหรือดูรายละเอียดในเว็บไซต์ สำนักงาน พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ http://www.osrd.go.th

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างใดอย่างหนึ่งและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

3. สำเนาหนังสือรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจน อย่างใด อย่างหนึ่ง 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น 2 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

ทั้งนี้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อ วันที่กำกับในเอกสารไว้ด้วยลงวันที่ 25/11/2009 14:44:50
จำนวนผู้ชม 2062
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน