ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคงานนายช่างรังวัด : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

รับสมัคงานนายช่างรังวัด : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคงาน นายช่างรังวัด ,รับสมัคงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคงาน นายช่างรังวัด ,รับสมัคงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งนายช่างรังวัด ปฏิบัติงานที่ กลุ่มมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด สำนักวิศวกรและฟื้นฟูพื้นที่ ค่าตอบแทน 8,610 บาท

- วุฒิ ปวส. ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักบริหารกลาง ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2202-3568-9

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาประกาศนียบัตรระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 25/11/2009 14:41:58
จำนวนผู้ชม 1470
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54588 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน