SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : สำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : สำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , รับสมัครงาน สำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , รับสมัครงาน สำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

สำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินกองทุนโบราณ คดี)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ถ.พระยากำจัด ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-3641-2510, 0-3641-3779

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

- สำเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

- เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)ลงวันที่ 25/11/2009 14:09:32
จำนวนผู้ชม 2132
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ