ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับวุฒิประถม - ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รับวุฒิประถม - ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับวุฒิประถม - ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับวุฒิประถม - ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สำนักกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนหลายอัตราดังนี้

1. เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้

- มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถทำงานเป็นทีมได้

2. พนักงานนโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผน

- มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

3. หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน

- วุฒิปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 2 ปี

- มีความรู้พื้นฐานด้านการตลาด และประชา สัมพันธ์ มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและและภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ มีบุคิลกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้พื้นฐานด้านอาหาร (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. พนักงานฝ่ายผลิต 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ด้านคหกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานในสาขาอาหาร

- มีความสามารถในการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. พนักงานฝ่ายเทคนิค งานระบบและซ่อมบำรุง

- วุฒิ ปวส. มีทักษะในการงานช่างเบื้องต้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน

6. พนักงานขนส่งอาหาร 3 อัตรา

- การศึกษาระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนปลาย

- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยันอดทน

7. ผู้จัดการโครงการ

- วุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถ ในการบริหารจัดการ มีทักษะด้านการวางแผนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีภาวะความเป็นผู้นำ

- มีประสบการณ์ในงานบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

ผู้สนใจสมัครงานติดต่อ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ อาคาร 10 ชั้น 1 โทร. 0-2244-5370-1 (ภายใน 5370-5377) แฟกซ์ 0-2243-5779ลงวันที่ 16/11/2009 12:30:08
จำนวนผู้ชม 1218
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54102 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128415 คน