SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร รับพนักงานสำรวจข้อมูล

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร รับพนักงานสำรวจข้อมูล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร รับพนักงานสำรวจข้อมูล , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร รับพนักงานสำรวจข้อมูล

 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล อัตราค่าจ้างรายเดือน 5,760 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ธันวาคม 2552-30 กันยายน 2553 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างมีการต่อสัญญาจ้าง

- วุฒิ ปวช. ทางพาณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างสำรวจ

ผู้สมัครจะต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

- สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- เอกสารทางทหาร เช่น สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8 หรือใบสำคัญ สด.9 หรือใบรับรองผล สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับลงวันที่ 12/11/2009 14:59:37
จำนวนผู้ชม 2066
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ