SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.ไทรโสภา รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , คนงาน

อบต.ไทรโสภา รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , คนงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.ไทรโสภา รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , คนงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.ไทรโสภา รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , คนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา รับสมัครพนักงานจ้างดังนี้

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วย กิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. คนงานทั่วไป
- วุฒิ ป.6 สามารถอ่านออกเขียนได้
- มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และไม่มีประวัติเสื่อมเสียในด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดียาเสพติด - มีความขยันและอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ม.2 ต.ไทรโสภา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ในวันเวลาราชการ โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 100 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7732-7567-8

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครรับรองสำเนา) 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัครรับรองสำเนา) 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ผู้สมัครรับรองสำเนา) 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ
ลงวันที่ 09/11/2009 12:06:00
จำนวนผู้ชม 2050
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ