SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แพทยศาสตร์ศิริราช รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปวส.-ปริญญาโท 7 อัตรา

แพทยศาสตร์ศิริราช รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปวส.-ปริญญาโท 7 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : แพทยศาสตร์ศิริราช รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปวส.-ปริญญาโท 7 อัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ แพทยศาสตร์ศิริราช รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปวส.-ปริญญาโท 7 อัตรา

แพทยศาสตร์ศิริราช รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปวส.-ปริญญาโท 7 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักกิจกรรมบำบัด / นักวิชาการอาชีวบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวบำบัดและมีใบประกอบโรคศิลปะ
2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (1 อัตรา)
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรี สาขาโสตทัศนศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อสารมวลชน วารสารศิลปะการช่าง ศิลปศึกษา เวชนิทัศน์ อุตสาหกรรมศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์
3. นักเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 อัตรา)
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแล้ว
4. นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา (1 อัตรา)
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาโท ทางการศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วัดผลการศึกษาหรือประเมินผล การศึกษาหรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ โดยให้นำใบระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ตำแหน่งที่ 1-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
ลูกจ้างชั่วคราว
5. ผู้ปฏิบัตานบริหาร (Job พนักงานการเงินและบัญชี) หน่วยการเงิน งานคลัง (3 อัตรา)
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ วุฒิปวส.ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานการเจ้าหน้าที่ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700ลงวันที่ 05/11/2009 09:47:05
จำนวนผู้ชม 1632
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ