SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ต้น- ตรี 10 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ต้น- ตรี 10 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ต้น- ตรี 10 อัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ต้น- ตรี 10 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
หน่วยสอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นักวิชาการประมง 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล วาริชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน และศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
3. คนงานประมง 2 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. กะลาสี 1 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
หน่วนสอบจังหวัดภูเก็ต
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
6. นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน และศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
7. ช่างเครื่องเรือ 1 อัตรา
- วุฒิประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 2 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ ปวช., ปวส., ปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
8. คนงานประมง 1 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามสถานที่ ดังนี้
หน่วยสอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครที่สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 6 อาคารบี อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 ในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
หน่วยสอบจังหวัดภูเก็ต รับสมัครที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จังหวัดภูเก็ต) เลขที่ 51 ม.8 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมสอบวุฒิปริญญาตรี 200 บาท วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 50 บาท)ลงวันที่ 05/11/2009 09:44:00
จำนวนผู้ชม 3480
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ