SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายปี) ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้
1. จบปริญญาตรี (อัตราเงินเดือน 7,935 บาท)/ ปริญญาโท (อัตราเงินเดือน 9,700 บาท) สาขาสังคม สงเคราะห์ สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม บริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ และใช้โปรแกรม MS Office ได้
3. มีประสบการณ์ในการจัดการประชุม จดรายงานการประชุม
4. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ จะได้รับการ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ5. หากมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ผู้ สนใจสามารถส่งใบสมัคร ผลงาน และหลักฐานการศึกษา มาสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ค้ามนุษย์ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคาร 60 ปี ชั้น 3 เลขที่ 255 ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ e-mail: focal.
trafficking@gmail.com ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2306 8628-9 โทรสาร 0 2354 4643 ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้สมัครคนใดมาสัมภาษณ์หรือทดสอบได้ตามที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
(ดูได้ที่เว็บไซต์ www.humantrafficking.go.th)ลงวันที่ 05/11/2009 09:43:15
จำนวนผู้ชม 1446
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ