SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สสส. รับ Call Center

สสส. รับ Call Center | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สสส. รับ Call Center , ข้อมูลเกี่ยวกับ สสส. รับ Call Center

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นองค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะคัดเลือก บุคลากรรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างสุขภาพในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Call Center โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตงาน

1. ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ สสส. และภาคีเครือข่าย

2. ให้บริการต้อนรับผู้มาติดต่อ สสส.

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง

• ชาย – หญิง บุคลิกภาพดี

• อายุไม่เกิน 25 ปี

• จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

• มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการลูกค้าหรือการประสานงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

• ความรับผิดชอบสูง เรียนรู้งานได้เร็ว กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีจิตใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

• มีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ติดต่อ และนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการบริการที่เหมาะสม

• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Internet ในการดูข้อมูลในระบบ พร้อมวิเคราะห์ เพื่อหาข้อมูล และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ติดต่อได้อย่างดี

• มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

• ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตนเองดี

• ผู้เคยทำงานด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ pannapa@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1221 คุณพรรณภา เจริญพงศ์


หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
(ทางเว็บไซต์ สสส.)


สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552


สสส. สงวนสิทธิเลือกพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และสมัครงานด้วยวิธีการที่กำหนดเท่านั้นลงวันที่ 03/11/2009 16:17:17
จำนวนผู้ชม 2189
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ