SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลคำม่วง รับนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลคำม่วง รับนักเทคนิคการแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลคำม่วง รับนักเทคนิคการแพทย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลคำม่วง รับนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,030 บาท / เดือน และเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. อีกเดือนละ 1,000 บาท เงินค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ 6) 600 บาท /เดือน และเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ทุกเดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้นทางเทคนิคการแพทย์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดสมัคร
4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ไม่เป็นผู้ที่สูบบุหรี่

เอกสารและหลักฐานที่ต้องมายื่นในการสมัคร
1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ 2นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2 สำเนาวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือ Transcript จำนวน 1 ฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4 สำนำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5 หนังสือรับรองของหน่วยงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 1 ฉบับ
7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ

ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลคำม่วง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 043-879509,043-879131 ต่อ 102,103,112ลงวันที่ 02/11/2009 11:20:02
จำนวนผู้ชม 1476
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ