ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับหัวหน้างานพัสดุ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับหัวหน้างานพัสดุ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับหัวหน้างานพัสดุ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับหัวหน้างานพัสดุ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) NARIT รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้างานพัสดุ รายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี มีประสบ การณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 6 ปี

- หรือวุฒิปริญญาโท มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 4 ปี มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในการจัดทำจัดแผนงาน วิเคราะห์ปัญหา ควบคุมตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

- มีความสามารถในการให้คำปรึกษาเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุง รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

- มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถบริหารจัดการในส่วนราชการพัสดุให้ทันสมัย และตอบสนองการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์การได้เป็นอย่างดี

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th และส่งพร้อมหลักฐานการสมัครที่อีเมล personnel@narit.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง โทร. 0-5322-5571 ต่อ 17

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อม Transcript จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่าย ขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป

6. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ชุด

7. หนังสือผ่านงาน หรือหลักฐานแสดงรายได้ครั้งล่าสุด (ถ้ามี)ลงวันที่ 29/10/2009 10:28:55
จำนวนผู้ชม 1533
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน