SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ รับพนักงานสถิติ

สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ รับพนักงานสถิติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ รับพนักงานสถิติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ รับพนักงานสถิติ

สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้

พนักงานสถิติ ค่าตอบแทน 9,530 บาท ระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน และอาจต่อสัญญาจ้างได้ ถ้าผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งมีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือ

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งมีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต หรือ

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสถิติมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการอบรมวิชาสถิติระดับต้น หรือระดับกลาง จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

- มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และการใช้ Internet)

สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์จะเก็บค่าธรรม เนียมสอบจากผู้สมัครตำแหน่งละ 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

- สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ เอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครต้องนำต้นฉบับมายื่นพร้อมกับสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 29/10/2009 10:20:12
จำนวนผู้ชม 1861
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ