SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รฟม. รับวิศวกร

รฟม. รับวิศวกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รฟม. รับวิศวกร , ข้อมูลเกี่ยวกับ รฟม. รับวิศวกร

การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลูกจ้างตำแหน่งวิศวกร (สาขาไฟฟ้า) 3 อัตรา

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้า กำลัง สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.70

- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานด้านวิศว กรรมไฟฟ้า หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2. ลูกจ้างตำแหน่งวิศวกร (สาขาเครื่องกล) 5 อัตรา

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล) มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับปริญญา ตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.70

- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานด้านวิศว กรรมเครื่องกล

- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ทุกตำแหน่ง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้วผู้สนใจต้องระบุตำแหน่งและสังกัดที่ประสงค์จะสมัครให้ชัดเจนเพียง 1 ตำแหน่ง เนื่องจากวันและเวลาในการสอบของแต่ละตำแหน่งอาจตรงกัน

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รูปถ่าย จำนวน 1 รูป สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) กรณียื่นวุฒิปริญญาโท ให้แนบสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้วย สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารทางราชการทหาร หรือ สด.43 และสำเนาใบผ่านงาน ใบรับรองการผ่านทำงานหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 1175 ถ.พระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2612-2444 ต่อ 421 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สำนักงานตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแมกซ์และติด กับกรมโยธาธิการและผังเมือง รถเมล์ที่ผ่าน สาย 137, 168, ปอ.137, ปอ.168, ปอ.171, ปอ.517, ปอ.537, ปอ.พ.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ทาง www.mrta.co.thลงวันที่ 29/10/2009 10:19:25
จำนวนผู้ชม 1598
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ