ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับนักวิชาการเงินและบัญชี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับนักวิชาการเงินและบัญชี , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับนักวิชาการเงินและบัญชี

จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง-30 กันยายน พ.ศ. 2555 ดังนี้

นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 9,530 บาท

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การจัดเก็บรายได้ที่เกิดจากผลประโยชน์ของที่ราชพัสดุ

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี พาณิชย ศาสตร์ การคลัง การบริหารธุรกิจ หรือทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา 39 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศ นียบัตรวิชาชีพ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 21/10/2009 14:15:27
จำนวนผู้ชม 2098
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55157 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน