SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
1. เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 ฝ่ายการพยาบาล 13 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 5,080 บาท
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533) วุฒิ ม.3-ม.6

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเลขานุการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,100 บาท
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533) วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533) วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ฝ่ายเภสัชกรรม อัตราเงินเดือนระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533)
- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์

5. คนงานตึกผู้ป่วย หน่วยกายอุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู อัตราค่าจ้างขั้น 5,080 บาท
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533) วุฒิ ม.3-ม.6

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ฝ่ายสวัสดิการสังคม อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท
- เพศหญิง อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2517-2533) วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ฝ่ายเวชภัณฑ์ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2517-2533)
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์

8. นักการภารโรง ฝ่ายเภสัชกรรม อัตราค่าจ้างขั้น 5,080 บาท
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533) วุฒิ ม.3-ม.6

9. พนักงานครัว ฝ่ายโภชนาวิทยาและโภชนบำบัด อัตราค่าจ้างขั้น 5,080 บาท
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533) วุฒิ ป.6-ม.6

10. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 19-40 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2512-2533)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 สาขารังสีวินิจฉัย ฝ่ายรังสี อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 5,080 บาท
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533) วุฒิ ม.6

12. คนสวน ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม อัตราค่าจ้างขั้น 5,080 บาท
- เพศชาย อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2517-2533) วุฒิ ม.3 เคยผ่านงานทางด้านการดูแลบำรุงต้นไม้และสวนหย่อม

13. ผู้ช่วยนักโภชนาการ 2 ฝ่ายโภชนาวิทยาและโภชนาบำบัด 2 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2517-2533) วุฒิ ปวส. คหกรรมศาสตร์ ทางด้านอาหารและโภชนาการ

14. ช่าง หน่วยวิศวกรรมและงานช่าง ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง ขั้น 5,080 บาท
- เพศชาย อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2517-2533) วุฒิ ม.3-ม.6
- ได้รับใบประกาศการฝึกอบรม ช่างฝีมือแรงงาน ในทางช่างสี ช่างไม้ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่างกระเบื้อง หรือเทียบเท่า

15. นายช่างไฟฟ้า 2 หน่วยวิศวกรรมและงานช่าง ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท
- เพศชาย อายุระหว่าง 19-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2533) วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลังหมายเหตุ เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด ไทย โทร. 0-2256-4350, 0-2256-4408 ทุกตำแหน่งสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552ลงวันที่ 21/10/2009 14:11:09
จำนวนผู้ชม 1815
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ