SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เนคเทคร่วม 3 ระบบสุขภาพ ทำฐานข้อมูลมาตรฐานเดียว

เนคเทคร่วม 3 ระบบสุขภาพ ทำฐานข้อมูลมาตรฐานเดียว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เนคเทคร่วม 3 ระบบสุขภาพ ทำฐานข้อมูลมาตรฐานเดียว, ข้อมูลเกี่ยวกับ เนคเทคร่วม 3 ระบบสุขภาพ ทำฐานข้อมูลมาตรฐานเดียวนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า เนคเทคร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และกรมบัญชีกลาง ในการพัฒนาโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ของประเทศให้เป็นมาตรฐานกลางเดียวกัน (National Health Information System : NHIS) เพราะการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทั้ง 3 ระบบ ทางโรงพยาบาลจะต้องส่งข้อมูลแยกส่วน ทั้งๆ ที่ข้อมูลชุดเดียวกันทำให้เสียเวลา และข้อมูลยังกระจัดกระจาย โดยจะนำร่องศึกษาก่อนจะนำไปใช้จริงทั้งประเทศ เบื้องต้นเนคเทคได้ทำการรวบรวมข้อมูลสุขภาพนำร่อง 5 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลขอนแก่น โดยได้ศึกษาข้อมูลการใช้บริการของผู้ป่วย การใช้ยา การเบิกจ่ายต่างๆ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะเห็นผลชัดเจน นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบให้ความรู้ในการรักษาเชิงป้องกัน ทำเว็บไซต์แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา เรื่องโรคเรื้อรังต่างๆ ทั้งเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น

หน้า 10

ที่มา : มติชนรายวัน
ลงวันที่ 16/10/2009 17:53:13
จำนวนผู้ชม 4208
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ