ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นักทรัพยากรบุคคล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นักทรัพยากรบุคคล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นักทรัพยากรบุคคล, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นักทรัพยากรบุคคล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นักทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่งานประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาโท ด้านทรัพยากร บุคคล มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน เกี่ยวกับระบบสมรรถนะ Competency อย่างน้อย 1 ปี

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกดำรงนิราดูร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ในวันเวลาราชการ

2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เงินเดือน 7,940 บาท

- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี

- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานที่ งานชีวเคมีและวิจัยสารก่อมะเร็ง กลุ่มงานวิจัย

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกดำรงนิราดูร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ในวันเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป หลักฐานการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบรับรอง แพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 6 ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลลงวันที่ 14/10/2009 16:31:56
จำนวนผู้ชม 1295
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน