ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสุขภาพจิต รับย้ายและรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์

กรมสุขภาพจิต รับย้ายและรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสุขภาพจิต รับย้ายและรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต รับย้ายและรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์

ด้วยกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายและรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑
(ผู้อำนวยการเฉพาะด้านแพทย์) และตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต ที่อาจจะว่าง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียด
การรับสมัครที่แนบ โดยให้ผู้ที่ขอย้ายกรอกรายละเอียดในแบบขอย้ายและใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยทั้ง ๒ กรณี
ให้ระบุหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานได้ตามลำดับ ๓ หน่วยงาน ส่งไปยังกรมสุขภาพจิต
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตจะพิจารณาดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ ก.พ. กำ หนดตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อนึ่ง ผู้สนใจสามารถ Down Load ใบสมัครและรายละเอียดต่าง ๆ
ได้ที่ www.hr.dmh.go.th

ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 12/10/2009 12:43:13
จำนวนผู้ชม 1031
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน