SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับปวส. - ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

เปิดรับปวส. - ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับปวส. - ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับปวส. - ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัญญา 4 ปี

1. อาจารย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 11,610 บาท

หน่วยงานที่บรรจุ หลักสูตรระบบสารสนเทศ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

- วุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยต้องเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ถ้ามี)

- มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. อาจารย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 9,530 บาท

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

- วุฒิปริญญาตรี บธ.บ.การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. อาจารย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 9,530 บาท

หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ค.อ.บ., อส.บ., วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 9,530 บาท

หน่วยงานที่บรรจุ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

- ผ่านการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

5. เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน 8,610 บาท

หน่วยงานที่บรรจุ งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 5-14 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.ลงวันที่ 07/10/2009 11:46:36
จำนวนผู้ชม 1619
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ