SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับอาจารย์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนา ตาก

เปิดรับอาจารย์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนา ตาก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับอาจารย์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนา ตาก , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับอาจารย์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนา ตาก

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนา ตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามพันธกิจ ดังนี้

1. อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท คอมพิวเตอร์ วศ.ม. หรือ วท.ม. (ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

- ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีการเกษตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท ฟิสิกส์

- ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3. อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท เคมี

- ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

4. อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลป ศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญา ตรีทางด้านการท่องเที่ยว)

- มีใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์

- ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์ขอใบสมัครและยื่นได้ที่ สำนักงานกองบริหารทรัพยากรตาก อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

- สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)ลงวันที่ 07/10/2009 11:46:13
จำนวนผู้ชม 1934
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ