SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ รับสมัครพนักงาน ดังนี้

1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณได้อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และภาษาอังกฤษนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

อัตราค่าตอบแทน

- ผู้ได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด วุฒิ ปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 360.75 บาท

- ผู้ได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด วุฒิ ปวส. ให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 322.50 บาท

- ผู้ได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด วุฒิ ปวช. ให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 261.75 บาท

- วุฒิ ม.6 หรือต่ำกว่า ให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 230.75 บาท

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปของแต่ละส่วนราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 02/10/2009 20:07:21
จำนวนผู้ชม 1360
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ