SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนจ่านกร้อง รับครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนจ่านกร้อง รับครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนจ่านกร้อง รับครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนจ่านกร้อง รับครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจ่านกร้อง รับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. ไม่จำกัดเพศ
3. มีความสนใจในด้านงานสอน
4. เป็นผู้มีความประพฤติอันดี
5. เสียสละเวลาเพื่อปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

เอกสารทุกฉบับให้นำฉบับจริงมา และสำเนาอย่างละ 1 ชุด (ทุกชุดเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
1. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุไว้ว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ
3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร (ที่ยังไม่หมดอายุ)
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 × 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบผ่านงาน

อัตราค่าตอบแทน
เงินเดือน 7,630 บาท

การรับสมัคร
รับใบสมัคร และกรอกรายระเอียดใบสมัครระหว่างวันที่ 25 กันยายน2552 - 2 ตุลาคม 2552

ณ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 2 (ห้อง 338) ชั้น 3 อาคาร 7 ชั้น โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ไม่เสียค่าสมัคร) ในวันและเวลาราชการ

**สอบข้อเขียน - ปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 3 ต.ค.52

**สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 52

**หมายเหตุ** ให้ผู้สมัครเสนอแฟ้มสะสมงานและผลงานที่เคยทำในวันเสาร์ที่ 3 ต.ค.52


สนใจสอบถามรายละเอียด 055-251157

ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 30/09/2009 12:58:20
จำนวนผู้ชม 1827
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ